ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – jak prawidłowo prowadzić działalność socjalną. Data 08.05.2018 r.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – jak prawidłowo prowadzić działalność socjalną

 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFSS a wypłatą świadczenia urlopowego  a wypłatą świadczenia urlopowego.
 2. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS.
 3. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS.
 4. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian.
 5. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych.
 6. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych.
 7. Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę.
 8. Komisje socjalne.
 9. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS.
 10. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS.

 Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej  omówienie zmian

 1. Przepisy o ochronie danych osobowych, a dokumentacja pracownicza.
 2. Zasady prowadzenia akt osobowych – w obecnym stanie prawnym.
 3. Dokumentacja profilaktycznych badań lekarskich, szkoleń bhp i oceny ryzyka zawodowego.
 4. Dokumentowanie zawarcia umowy o pracę albo potwierdzanie warunków zatrudnienia.
 5. Dokumenty dodatkowo potwierdzające warunki zatrudnienia pracownika.
 6. Dokumentowanie korzystania przez pracownicę albo pracownika z uprawnień rodzicielskich.
 7. Dokumentacja kar porządkowych.
 8. Dokumentacja w zakresie odpowiedzialności materialnej.
 9. Dokumentacja w zakresie ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji.
 10. Zmiana treści umowy o pracę.
 11. Dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych i innych nieobecności w pracy.
 12. Dokumentacja w zakresie zajęć komorniczych.
 13. Dokumentowanie ustania stosunku pracy (przykładowe wzory dokumentów).
 14. Świadectwo pracy – zasady prawidłowego wydawania i wypełnienia z uwzględnieniem nowo wprowadzonych przepisów oraz wykładni, a także dalszych planowanych zmian.
 15. Przechowywanie dokumentów gromadzonych w aktach osobowych pracowników – zgodnie z obecnym stanem prawnym.

Szkolenie poprowadzi Trener-praktyk z wieloletnim doświadczeniem, ekspert w zakresie prawa pracy, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.

Termin i miejsce szkolenia:

08.05.2018 r. Godzina 9.00-16.00 - Izba Gospodarcza "Śląsk" ul. Ozimska 184, 45-310 Opole 

Koszt udziału jednego uczestnika to:

- dla członków Izby - 250 zł netto
- dla pozostałych uczestników 300 zł netto

 

Izba Gospodarcza „Śląsk”
ul. Ozimska 184, lokal 11
45-310 Opole
pomieszczenia biurowca LUX OFFICE

Dział Szkoleń
Tel. / Fax : (+48) 77 453 84 84
e-mail: szkolenia@igsilesia.pl

Wszystkie aktualności

Partnerzy