Aktualizacja przepisów Kodeksu Pracy. Data szkolenia 12.04.2018 r. 27 lutego 2018

Aktualizacja przepisów kodeksu pracy od umowy do świadectwa pracy jak prawidłowo zatrudnić i zwolnić pracownika z uwzględnieniem zmian Kodeksu pracy w oraz proponowanych zmian w 2018 r.

 

Program szkolenia

 1. Zatrudnienie pracownika
 • umowy o pracę: rodzaje i treść
 • treść umowy o prace pracownika młodocianego
 • dodatkowa informacja o zatrudnieniu.
 • jakie rodzaje oświadczeń.
 1. Prawidłowa dokumentacja pracownicza w trakcie zatrudnienia:
 • dotycząca uprawnień rodzicielskich w tym urlopy macierzyńskie, i wychowawcze.
 • dotycząca czasu pracy
 • czas pracy młodocianego i inne uprawnienia
 1. Zmiana warunków zatrudnienia:
 • Porozumienia w zakresie zmiany warunków zatrudnienia.
 • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy.
 1. Zakończenie zatrudnienia:
 • porozumienia w zakresie rozwiązania umowy o pracę.
 • wypowiedzenie umów o pracę.
 • kiedy i nijakich warunkach można wypowiedzieć prace pracownikowi młodocianemu
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
 • porozumienie w zakresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.
 • Świadectwo pracy, świadectwo pracy młodocianego
 1. Dokumentacja pracownicza i związana z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Proponowane zmiany w zasadach przechowywania akt osobowych
 2. Aktualne wzory dokumentów

Szkolenie przeprowadzone jest w oparciu o prezentację multimedialną połączony z praktycznymi ćwiczeniami w tworzenia dokumentacji pracowniczej.

Szkolenie poprowadzi Trener-praktyk z wieloletnim doświadczeniem, ekspert w zakresie prawa pracy, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.

Termin i miejsce szkolenia:

12.04.2018 r. Godzina 9.00-16.00 - Izba Gospodarcza "Śląsk" ul. Ozimska 184, 45-310 Opole 

Koszt udziału jednego uczestnika to:

- dla członków Izby - 290 zł netto
- dla pozostałych uczestników 350 zł netto

 

Izba Gospodarcza „Śląsk”
ul. Ozimska 184, lokal 11
45-310 Opole
pomieszczenia biurowca LUX OFFICE

Dział Szkoleń

Tel. / Fax : (+48) 77 453 84 84
e-mail: szkolenia@igsilesia.pl
edu@igsilesia.pl

Wszystkie aktualności

Partnerzy