Kadry i płace a kontrola PIP - na co zwracać uwagę?

Celem szkolenia jest aktualizacja i uporządkowanie wiedzy z zakresu nowych przepisów Prawa Pracy w szczególności tworzenie regulaminu pracy i wynagradzania na nowych zasadach, zawierania umów, wystawiania świadectw pracy, wyliczania wynagrodzeń.

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadrowo - płacowych oraz HR, do osób odpowiedzialnych za tworzenie dokumentacji pracowniczej, zawieranie umów, wystawianie dokumentów, wyliczanie wynagrodzeń i świadczeń.

Uczestnicy szkolenia mają możliwość zaktualizowania wiedzy w oparciu o nowe przepisy, a w kontakcie z ekspertem rozwiania wątpliwości i rozwiązania problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa pracy.

PROGRAM

 1. Rekrutacja

- nowe wymogi prawne

- zagadnienia dotyczące RODO

 1. Dokumenty wymagane przy zatrudnieniu

- kwestionariusze osobowe

- dokumenty z poprzednich miejsc pracy

- uprawnienia i kwalifikacje

- orzeczenie lekarskie – skierowanie

- szkolenia

- kompetencje PIP

 1. Źródła prawa pracy w tym kodeks pracy

- ogólny zarys przepisów dotyczących pracowników

- stosunek pracy i rodzaje umów oraz zasady ich zawierania

- wykroczenia przeciw prawom pracownika - PIP

 1. Akta osobowe

- nowe przepisy obowiązujące od 2019 r.

- elektronizacja dokumentacji i nowe obowiązki pracodawcy

- przechowywanie dokumentacji pracowników

- organ nadzoru nad warunkami pracy - PIP

 1. Regulaminy

- regulamin pracy

- regulamin wynagradzania

- regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

- skutki zapisów w ww. dokumentach a konsekwencje PIP

 1. Rodzaje umów cywilnych

- zawieranie umów: zlecenie, o dzieło, umowa o świadczenie usług

- cechy charakterystyczne

- różnice pomiędzy umową cywilną a umową o pracę

- minimalne wynagrodzenie godzinowego

- katalog wykroczeń - PIP

 1. Nowe przepisy z 2018 r.

- działalność gospodarcza bez wpisu do CEIDG

- wymogi i regulacje formalne

- konsekwencje wynikające z ustawy o PIP

 1. Ewidencja czasu pracy

- nowe wymogi z 2019 r.

- rola i możliwości PIP przy analizie dokumentacji czasu pracy

 1. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne – ogólny zarys wymogów

- regulacje prawne a orzecznictwo SN

- do ręki czy na konto

- zalecenia pokontrolne PIP (decyzje administracyjne i wystąpienia)

 1. Świadectwo pracy

- nowy wzór

- skutki niewydania świadectwa - PIP

 1. Ustawa o PIP

- uprawnienia

- prawo przedsiębiorcy

- odwołanie

 

TRENER

Ekspert Prawa Pracy, radca prawny Państwowej Inspekcji Pracy, praktyk z długoletnim doświadczeniem zawodowym i szkoleniowym. Bogata wiedza z zakresu stosowania przepisów prawa pracy wypływająca z doświadczenia z kontroli jednostek samorządowych, publicznych oraz firm komercyjnych. Ceniony na szkoleniach za wiedzę praktyczną i przykłady z "życia wzięte", wiedzę podawaną w przystępny sposób. Zawsze bardzo wysoko oceniany w ankietach poszkoleniowych.

Opinie:

" Wykładowca świetny - kompetentny i mega sympatyczny. Fantastyczna atmosfera".

"W związku ze zmianami które weszły w życie w 2016 roku chciałam poinformować , że tematy szkolenia były trafne, oraz wyczerpująco wyjaśnione"

"Osoba prowadząca merytoryczna, posiadająca wiedzę , praktyk"

"Szkolenie przeprowadzone jest przez praktyka mającego wiedzę, praktykę w zakresie tematu szkoleń. Przedstawia ciekawe przykłady z życia wzięte."

"Szkolenie bardzo ciekawe, dobrze przystępnie prowadzone. Wykładowca prezentuje b. wysoki poziom wiedzy i sposobu przekazu. Duży plus w omawianiu zagadnień na kanwie konkretnych przykładów z życia wziętych."

"Tematy przedstawione w jasny sposób. Poparte ciekawymi przykładami."

"Wykładowca kompetentny, posiadający dużą wiedzę na omówiony temat. Szkolenie prowadzone bardzo dobrze i przystępnie."

"Duża ilość informacji przekazana rzeczowo w krótkim czasie. Przystępny przekaz w formie wykładu z elementami ćwiczeń i konsultacji oraz dyskusji."

"Szkolenie prowadzone w sposób bardzo szczegółowy. Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń została omówiona, zagadnienia projektów do zastosowania w praktyce. Udzielone zostały odpowiedzi na indywidulane zapytania. Bardzo dobrze opracowane materiały szkoleniowe, które posłużą mi w praktyce."

"Dobra wiedza prowadzącego, bardzo dobry sposób prowadzenia szkolenia, forma szkolenia gwarantująca bieżącą wymianę zdań i odpowiedzi na wątpliwości."

MIEJSCE SZKOLENIE:

Centrum Wystawienniczo Kongresowe w Opolu, ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów dydaktycznych.

 

W ramach szkolenia zapewniona jest przerwa kawowa oraz przekąski.

KOSZT SZKOLENIA

406,50 zł netto/osobę

500 zł brutto/osobę

UWAGA! Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z następujących branży ( podstawą kwalifikacji MSP do jednej z poniższych branży jest kod PKD - przeważająca działalność gospodarcza- wskazany zarówno w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jak i Krajowym Rejestrze Sądowym oraz oświadczenie sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni zamknięty rok obrotowy (jeśli posiada), w którym przedsiębiorca wskazuje z jakiego kodu PKD osiąga rzeczywisty dochód):

 • budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi
 • chemiczna
 • drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski
 • maszynowa i elektromaszynowa
 • metalowa i metalurgiczna
 • paliwowo-energetyczna
 • rolno-spożywcza
 • transport i logistyka
 • usługi medyczne i rehabilitacyjne
 • usługi turystyczne

mogą uzyskać dofinansowanie na niniejsze szkolenie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

W razie pytań prosimy o kontakt:

tel. 77 453 84 84;

e-mail: k.sochal@igsilesia.pl

Wszystkie aktualności

Partnerzy