NOWE ZMIANY W PODATKU VAT 2019 - SZKOLENIE

NOWE, WAŻNE ZMIANY W PODATKU VAT W 2019

SPLIT PAYMENT, MATRYCA STAWEK, FAKTURY ELEKTRONICZNE

 

Program szkolenia:

 1. „BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT” OD WRZEŚNIA 2019R.
 2. a) system kompleksowej weryfikacji kontrahentów
 3. b) likwidacja dotychczasowych rejestrów:

- wykazu podatników, w stosunku do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni

z rejestru podatników VAT,

- wykazu podatników, których rejestracja w zakresie VAT została przywrócona, – wykazu potwierdzającego status podatników VAT czynnych oraz zwolnionych.

 1. c) nowy elektroniczny wykaz podatników VAT zastępujący dotychczasowe rejestry
 2. d) struktura białej listy podatników VAT, czyli co będzie można sprawdzić? W tym konieczność ujawniania rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarczą
 3. e) sankcje za wpłatę na rachunek bankowy kontrahenta inny niż wskazany na białej liście podatników VAT, w tym brak możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodu związanych z płatnością
 4. KASY FISKALNE ON-LINE – NOWE REGULACJE PRAWNE OD 1 MAJA 2019
 5. a) nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie kas rejestrujących
 6. b) zapoznanie pracownika z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania do 31 maja 2019r.
 7. c) obowiązek wymiany kas fiskalnych dla wybranych podatników
 8. d) ulga na zakup kasy fiskalnej
 9. e) kara pieniężna za brak przeglądu technicznego kasy fiskalnej
 10. f) zasady przekazywania informacji w ramach kas fiskalnych on - line
 11. g) terminy wymiany kas
 12. h) kategorie kas
 13. i) użytkowanie kas fiskalnych w przypadku problemów z dostępem do internetu
 14. NOWY WAŻNY WYROK TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE KART PALIWOWYCH
 15. a) karty paliwowe oferowane przez koncerny paliwowe, towarzystwa leasingowe, firmy zarządzające flotami służbowych samochodów i innych wystawców kart paliwowych
 16. b) status firmy udostępniającej karty paliwa
 17. c) usługa dostawcy kart paliwowych jako usługa kredytowa
 18. d) czy można odliczać VAT od zakupów związanych z kartami paliwowymi?
 19. e) sankcje związane z nieprawidłowymi rozliczeniami VAT kart paliwowych
 20. SPLIT PAYMENTU DLA WYBRANYCH BRANŻ OD 1 WRZEŚNIA 2019R.
 21. a) split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
 22. b) wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
 23. c) nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
 24. d) nowe sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,

5.NOWY WAŻNY WYROK TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ DLA ROZLICZEŃ VAT W BRANŻY BUDOWLANEJ ZMIENIAJĄCY POGLĄD ZAWARTY W INTERPRETACJI OGÓLNEJ MINISTRA FINANSÓW Z 1 KWIETNIA 2016 R.

 1. a) moment wykonania usługi w branży budowlanej
 2. b) rola protokołu zdawczo – odbiorczego
 3. c) obowiązek dostosowania umów do nowej interpretacji
 4. SKUTKI WYROKU TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE ZGODNOŚCI Z PRAWEM UNIJNYM PRZEPISÓW USTAWY O VAT,WYŁĄCZAJĄCYCH Z PRAWA DO ODLICZENIA KWOTĘ PODATKU NALICZONEGO Z TYTUŁU NABYCIA USŁUG NOCLEGOWYCH I GASTRONOMICZNYCH (ART. 88 UST. 1 PKT 4 USTAWY O VAT).
 5. NOWA MATRYCA STAWEK VAT
 6. a) rezygnacja z PKWiU na rzecz nomenklatury scalonej
 7. b) charakterystyka nomenklatury scalonej
 8. c) nowe zasady ustalania stawek VAT
 9. d) towary co do których podatek VAT zostanie obniżony
 10. e) towary co do których podatek VAT zostanie podwyższony
 11. WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)
 12. a) dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych
 13. b) elementy WIS
 14. c) kto będzie mógł wystąpić o WIS?
 15. d) postępowanie w sprawie wydania WIS
 16. e) zaskarżalność decyzji o WIS
 17. FAKTUROWANIE ORAZ KOREKTY VAT W 2019 R.:
 18. a) faktury, faktury korygujące, noty korygujące,
 19. b) zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego – korekty bieżące a korekty wsteczne, korekty in plus a korekty in minus, zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej,
 20. c) zasady korygowania podatku naliczonego – korekty bieżące a korekty wsteczne, korekty in plus a korekty in minus,
 21. d) korekta „do zera” a anulowanie faktury,
 22. e) zasady wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych / rozliczeniowych,
 23. f) faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania.
 24. g) ważny wyrok NSA dot. elektronicznego potwierdzania odbioru faktur korygujących.
 25. WYBRANE, AKTUALNE PRAKTYCZNE PROBLEMY NA GRUNCIE PODATKU VAT
 26. a) status podwykonawcy przy usługach budowlanych – najczęściej występujące kontrowersje
 27. b) praktyka organów podatkowych w zakresie kwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego (metodyka w sprawie należytej staranności podatnika)
 28. c) kary umowne a podatek VAT

 

 

KIM JEST TRENER

 

Małgorzata Rzeszutek - właściciel kancelarii podatkowej, doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 6-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie audytów podatkowych w jednostkach sektora publicznego i prywatnego. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w: podatkach dochodowych i obrotowych, dokumentacji cen transakcyjnych, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i przekształceniach form organizacyjno-prawnych).

 

GWARANTUJEMY:

 • Pełen zestaw materiałów
 • Certyfikaty

ORGANIZACJA WARSZTATÓW

Miejsce szkolenia:

Centrum Rozwoju Biznesu, ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole

Termin:  24 lipca 2019  w godzinach 9:00 – 15:00

Koszt szkolenia – 439 zł brutto

Dla Firm Członkowskich 389 zł brutto

W ramach szkolenia zapewniamy kawę, herbatę, wodę, ciastka i kanapki.

 

ZAPRASZAMY!

Izba Gospodarcza „Śląsk”
ul. Wrocławska 133
45-837 Opole

Dział Szkoleń
Tel. / Fax : (+48) 77 453 84 84
e-mail: k.sochal@igsilesia.pl

 

Wszystkie aktualności

Partnerzy