Walne Zgromadzenie Członków

 

 

Rada Izby Gospodarczej „Śląsk" w Opolu
zaprasza na

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie
Członków Izby Gospodarczej „Śląsk”,

które odbędzie się

19 czerwca 2020 roku (piątek) o godzinie 17.00 w
Dworku Myśliwskim Hubertus w Brynicy

(Opolska 12A, 46-024 Brynica)

 W przypadku braku Quorum w w/w terminie zwołuje się
Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Śląsk”
w drugim terminie, tj. 19.06.2020 r. o godzinie 17:15 w Dworku Myśliwskim Hubertus

 

Po zakończeniu obrad zapraszamy na kolację w formie grilla 

 

Załącznik:

  1. Program Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków

Uwaga! Swój udział prosimy potwierdzić do 12.06.2020 r. drogą mailową (info@igsilesia.pl) lub telefoniczną (+48 77 453 84 83/77 453 84 84)

  1. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz protokół z obrad Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia w 2019 roku dostępny jest w biurze Izby.

W trakcie obrad istnieje możliwość dokonywania wpłat z tytułu składki członkowskiej za 2020 rok.

 

Wszystkie aktualności

Partnerzy