Mikropożyczka 5000 zł – jak ją umorzyć?

Warunki umorzenia pożyczki po nowelizacji ustawy dotyczącej Tarczy Antykryzysowej uległy zmianie – przedstawia to poniższa tabela.

Warunek aktualny

Podatnik przez 3 miesiące od dnia udzielenia mikropożyczki będzie prowadził działalność gospodarczą.

Warunek poprzedni

Podatnik przez 3 miesiące od dnia udzielenia mikropożyczki nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do zatrudnienia na 29 lutego 2020 r.

Mikroprzedsiębiorca ma obowiązek oświadczenia, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie to pożyczkobiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia składa do PUP wniosek o umorzenie pożyczki.

Przykład 1.
Podatnik otrzymał pożyczkę 24 kwietnia 2020 r. Kiedy powinien złożyć wniosek o jej umorzenie?

Aby spełnić warunek konieczny do umorzenia, podatnik musi przez 3 miesiące prowadzić swoją działalność gospodarczą, licząc od dnia udzielenia pożyczki. Jeżeli warunek zostanie spełniony, podatnik ma 14 dni na złożenie wniosku o umorzenie licząc od 24 lipca 2020 (3 miesiące od 24 kwietnia 2020 r.).

Ustawodawca w przepisach dotyczących pożyczki zastrzegł, że Rada Ministrów może w celu przeciwdziałania COVID-19 przedłużyć w drodze rozporządzenia okres spłaty pożyczki, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz ich skutki.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-mikropozyczka-5-000-zl-pozniej-mozesz-ja-umorzyc

Wszystkie aktualności

Partnerzy