Tarcza antykryzysowa: preferencyjne pożyczki płynnościowe dla MŚP

Właściciele mikro-, małych i średnich firm będą mogli skorzystać z preferencyjnych pożyczek płynnościowych. Rozwiązanie stanowi element rządowej tarczy antykryzysowej.

Pożyczek będą udzielać pośrednicy finansowi, których wybierze BGK.

Pożyczek w regionach będą udzielać instytucje finansujące, współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ich lista pod koniec kwietnia zostanie opublikowana na stronie bgk.pl. Wtedy ruszy nabór wniosków

O pieniądze będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, którzy z powodu koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji. Unijna pożyczka płynnościowa to zupełnie nowy produkt, który ma wesprzeć przedsiębiorców dotkniętych kryzysem.

Najważniejsze cechy pożyczki płynnościowej:

  • Żadnych dodatkowych kosztów – gdy przedsiębiorca podpisze umowę na pożyczkę, jednocześnie otrzyma dotację na spłatę oprocentowania. Będzie to automatyczne – przedsiębiorca nie będzie musiał składać żadnych dodatkowych wniosków.
  • Brak ściśle określonego katalogu wydatków – przedsiębiorca zdecyduje na jakie potrzeby związane z utrzymaniem firmy przeznaczy środki pożyczki; pożyczką będą mogły być sfinansowane wydatki poniesione już 1 lutego 2020 r. – ważne żeby nie były opłacone.  
  • Półroczna karencja w spłacie – przedsiębiorca będzie mógł zapłacić pierwszą ratę dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania.
  • Wakacje kredytowe – raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych.
  • Pożyczka do 15 mln zł – to maksymalna kwota pożyczki dla jednego przedsiębiorcy. Co ważne, jedna firma będzie mogła wziąć więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, ale pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekracza 15 mln zł.
  • Proste zabezpieczenie pożyczki – w przypadku jednostkowej pożyczki w wysokości do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem będzie wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco.
  • Brak wymogu wkładu własnego
  • Okres spłaty do 6 lat
  • Pożyczka skierowana do wszystkich branż

Pożyczki płynnościowe finansowane będą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Lista instytucji finansujących, które podpisały z BGK umowy dotyczące udzielania Pożyczek Płynnościowych z Programu Inteligentny Rozwój (PO IR).:

 

Wszystkie aktualności

Partnerzy