Pomoc finansowa dla przedsiębiorców

 

Powiatowe Urzędy Pracy dysponują środkami na pomoc finansową dla przedsiębiorców w ramach ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 poz. 374 z późn. zmianami), czyli tak zwanej „Tarczy antykryzysowej COVID-19.”

O wsparcie udzielane przez Powiatowe Urzędy Pracy mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dostępne formy wsparcia:

pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców
(art. 15zzd ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U z 2020 poz. 374 z późn. zmianami);

dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
(art. 15zzc ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U z 2020 poz. 374 z późn. zmianami);

dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla: mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
(art. 15zzb ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U z 2020 poz. 374 z późn. zmianami);

dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych
(art. 15zze ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U z 2020 poz. 374 z późn. zmianami).

 

Dane do poszczególnych UP w województwie opolskim:

 

PUP OPOLE: tel.: 77 44 21 350,  77 44 21 277,  77 44 22 953

https://opole.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12077487-tarcza-antykryzysowa-pierwszy-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-mikroprzedsiebiorcow-malych-i-sredni?redirect=https%3A%2F%2Fopole.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D3

PUP w Brzegu

Szczegółowe informacje pod nr tel. 733-588-111 lub 733-585-111

https://brzeg.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/12125684-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-w-ramach-tarczy-antykryzysowej-na-podstawie-art-15-zzb-15-zzc-15-zze?redirect=https%3A%2F%2Fbrzeg.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D8

PUP Głubczyce, tel.: 77 485-20-37, 77 485-85-37

https://glubczyce.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

PUP Kędzierzyn-Koźle, tel.: 77 482-70-41, a także końcówki 42 i 43

https://kedzierzyn-kozle.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

PUP Kluczbork, tel.: 77 447 13 10

http://pupkluczbork.pl/wydarzenie/345/dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow

PUP Krapkowice, tel.: 77 446 66 30

https://krapkowice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

PUP Namysłów, tel.: 77 419 09 20

https://namyslow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

PUP Nysa, tel.: 77 44  89 905

http://pup.nysa.pl/informacje_dla_pracodawcow/Dofinansowanie_czesci_kosztow_wynagrodzen_dla_mikroprzedsiebiorcow_malych_i_srednich_przedsiebiorcow.html

PUP Olesno, tel. 34 359-79-18,  34 359-78-96

https://olesno.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

PUP Prudnik, tel.: 77 436 23 04

http://pup-prudnik.pl/strona/dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-mikroprzedsiebiorcow-malych-i-srednich-przedsiebiorcow/302

PUP Strzelce Opolskie, tel.: 77 4621818, 77 4621865

https://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

 

Wszystkie aktualności

Partnerzy