Pożyczka obrotowa - Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju

Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. wprowadził do swojej oferty nowy produkt -Pożyczkę obrotową z karencją w spłacie kapitału. Pożyczka ta dedykowana jest przedsiębiorcom z terenu naszego  województwa, którzy prowadzą działalność minimum 24 miesiące w celu wsparcia ich w związku z epidemią koronawirusa.

 

Kwota Produktu  Do 50.000,00 PLN

Cel kredytowania

Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, potrzeb obrotowych charakterystycznych dla prowadzonej działalności gospodarczej

Okres kredytowania Do 4 lat

Warunki cenowe

Oprocentowanie – oparte na stopie referencyjnej i marży od 3% w skali roku
prowizja za rozpatrzenie wniosku – 0,00 zł
prowizja za udzielenie pożyczki – 0,00 zł

Wnioskodawca

Mikro, mały lub średni przedsiębiorca, który:

1) prowadzi działalność gospodarczą od minimum 24 miesięcy;

2) jest zarejestrowany na terenie województwa opolskiego albo prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego;

3) posiada zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty;

4) nie posiada zaległości wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2019 r.;

5) nie posiada zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2019 r.;

6) wobec którego nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, naprawcze lub likwidacyjne.

Zabezpieczenie

Podstawową formą zabezpieczenia spłaty Pożyczki jest weksel in blanco poręczony przez osobę fizyczną lub prawną wraz z deklaracją wekslową oraz inne formy zabezpieczeń zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 4 Regulaminu.

 

Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju 


Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
ul. ks. Hugona Kołłątaja 11/11
45-064 Opole

Szczegóły i dokumenty: http://orfr.opole.pl/pozyczka-dla-przedsiebiorcow-zwiazku-covid-19/ 

Wszystkie aktualności

Partnerzy