Wnioski na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy

Załączniki

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. Wojewódzkie Urzędy Pracy rozpoczęły przyjmowanie od PRZEDSIĘBIORCÓW w związku z ochroną miejsc pracy w następstwie wystąpienia COVID-19  wniosków na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, a także na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne należnych pracodawcy od kwoty przyznanych świadczeń


Wnioski należy składać poprzez:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=EURZAD
 
Składanie wniosków w wersji elektronicznej przyspieszy bieg procedur
 
Wnioski można też wysyłać pocztą na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice

 

Jednak z racji na niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się koronawirusa ZALECAMY składanie wniosków bez osobistego kontaktu
 
Szczegółowe informacje i wzory dokumentów do pobrania na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen
 

 
Dofinansowanie jest finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wzory dokumentów:

Umowa - FGŚP
Wniosek - FGŚP - plik .pdf
Wniosek - FGŚP - plik .doc
Klauzula_RODO_FGŚP
Wykaz_pracowników_FGŚP

 

Załączniki

Wszystkie aktualności

Partnerzy