Śląski Klaster Drzewny

 skdlogo1

  Śląski Klaster Drzewny powstał 2 marca 2007. Jest pierwszym w województwie opolskim branżowym klastrem. Został stworzony w oparciu o istniejący już wcześniej tzw. Klub Śląskiego Stolarza, który był strukturą nieformalną,działającą we współpracy z Izbą Gospodarczą „Śląsk”. Liczne wyjazdy państw tzw. starej Unii Europejskiej oraz transfer nowoczesnej wiedzy i technologii do firm branży drzewnej sprawił, że powstała inicjatywa powołania do życia formalnej struktury klastra branży drzewnej w województwie opolskim.

 

Utworzenie Śląskiego Klastra Drzewnego było wyjściem na przeciw oczekiwaniom środowiska przedsiębiorców skupionych wokół branży drzewnej, którzy mieli świadomość konieczności korporowania się, podejmowania wspólnych inicjatyw gospodarczych, wzajemnej wymiany doświadczeń oraz rozwinięcia bliższej współpracy celem wzmocnienia konkurencyjności.

skd-pien

W skład Klastra wchodzą firmy produkcyjne, handlowe, usługowe, w tym przede wszystkim producenci stolarki otworowej oraz mebli, firmy zaopatrujące branżę drzewną w surowce i materiały do produkcji. Obecnie do Śląskiego Klastra Drzewnego należy 51 podmiotów gospodarczych, dwa samorządy Województwa Opolskiego oraz dwie placówki badawczo rozwojowe, tj. Politechnika Opolska oraz Instytut Technik Budowlanych ITB z Warszawy

Do głównych zadań Śląskiego Klastra Drzewnego należą:

 • zakrojona na szeroką skalę kampania promująca drewno, jako materiał przyjazny człowiekowi
 • optymalizacja produkcji w firmach, celem wspólnej realizacji dużych projektów gospodarczych – rozwój specjalizacji firm
 • wykreowanie wspólnej marki
 • transfer nowoczesnych technologii i wiedzy
 • optymalizacja procesów technologicznych w firmach klastrowych
 • pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych właścicieli firm i ich pracowników poprzez szkolenia branżowe, seminaria, prelekcje i odczyty
 • organizacja targów, wystaw i ekspozycji promujących dorobek firm klastrowych i służących poszukiwaniu nowych rynków zbytu
 • organizacja wyjazdów studialnych, misji handlowych oraz giełd kooperacyjnych
 • lobowanie wśród lokalnych oraz ponad regionalnych czynników decyzyjnych
 • koordynowanie sprzedaży oraz zakupów

Patronat nad Śląskim Klastrem Drzewnym objął Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Opiekunem klastra została Izba Gospodarcza „Śląsk”. We wrześniu 2008 roku w celu realizacji działań komercyjnych utworzono spółkę – Śląski Klaster Drzewny sp. z o.o. Do jej głównych zadań należy utworzenie grup: zakupów, sprzedaży, eksportu, importu oraz prowadzenie działań inwestycyjnych.

Wszystkie aktualności

Partnerzy