Pracownik ds. projektów UE i komunikacji

 

Pracownik ds. projektów UE i komunikacji
Miejsce pracy:  Opole

 

Opis stanowiska
• Współudział w kompleksowej obsłudze projektów współfinansowanych przez UE m.in.: wypełnienie wszystkich obowiązków wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie, w szczególności: przygotowywanie rozliczeń, raportów, wniosków, harmonogramów, promocja, archiwizacja dokumentacji, , prowadzenie zapytań ofertowych, współpraca z instytucjami zewnętrznymi, 
• Współpraca z MŚP w przygotowywaniu wniosków i załączników do  projektów współfinansowanych ze środków UE
• Realizacja polityki informacyjnej w kontaktach z Partnerami i Kooperantami (opracowanie i publikacja informacji w mediach społecznościowych, serwisach www w oparciu o CMS, mailing, kontakty telefoniczne, organizacja spotkań)
• Współpraca z zespołem w zakresie merytorycznej realizacji projektów
• Bieżąca realizacja zadań biura 

Wymagania
• Doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych w ramach EFRR, EFS (istnieje możliwość przyuczenia) 
• Wiedza z zakresu pozyskiwania, realizacji i rozliczania dotacji ze środków unijnych,
• Dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy pod presją czasu,
• Wysoko rozwinięte zdolności analityczne i interpersonalne,
• Znajomość języka niemieckiego (oraz innych języków obcych),
• Znajomość pakietu MS Office,
• Prawo jazdy kategorii B oraz gotowość do podróży służbowych (również zagranicznych, kraje niemieckojęzyczne)

Oferujemy
• Interesującą, pełną wyzwań pracę,
• Elastyczne godziny pracy, dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego
• Pracę w młodym dynamicznym zespole,
• Komfortowe warunki pracy,
• Narzędzia niezbędne do realizacji celów, 
• Zatrudnienie w ramach umowy cywilno-prawnej lub umowy B2B w I kwartale 2019
Istnieje również możliwość odbycia stażu/praktyki

Prosimy o przesyłanie CV na podany adres e-mail:
Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami (spełniającymi warunki określone w sekcji: Wymagania)

 

rekrutacja@igsilesia.pl 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Gospodarcza „Śląsk” NIP 756-10-31-378 ,kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych: biuro@igsilesia.pl  

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w IG „Śląsk”. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

  • uzasadnionego interesu IG „Śląsk” (zatrudnianie pracowników),

  • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy,

  • na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach 

    (w przypadku gdy została wyrażona).

Jednocześnie informujemy, że:

  • udzielenie zgody jest dobrowolne,

  • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,

  • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,

  • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie aktualności

Partnerzy