Szkolenie Jednolity Plik Kontrolny

Opis szkolenia: Ministerstwo Finansów chcąc uszczelnić polski system podatkowy, wprowadziło tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Szkolenie Środki trwałe- jak przygotować się do struktury JPK ma na celu przygotowanie się do nowego typu kontroli elektronicznych uwzględniających zarówno weryfikację podatku PIT, CIT jak i VAT z punktu widzenia aktywów trwałych.

 

Program szkolenia:

 

Część I

 1. Nowe zasady klasyfikacji środków trwałych – od 1 stycznia 2018 r.
 2. Definicja środków trwałych na gruncie ustawy o rachunkowości oraz ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
 3. Definicje, kryteria kwalifikacyjne środków trwałych.
 4. Środki trwałe własne i obce.

 

Część II

 1. Zasady określenia obiektu inwentarzowego (przepisy rachunkowe/ujęcie podatkowe). Jak będzie weryfikowany obiekt inwentarzowy z punktu widzenia elektronicznych kontroli?
 2. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych , przykłady klasyfikacji wydatków w zakresie zwiększania wartości początkowej i ich sprawdzanie przez

JPK.

 1. Środki trwałe w budowie – rozliczenie inwestycji.
 2. Części składowe i peryferyjne środków trwałych.
 3. Ulepszenie i remont środka trwałego.
 4. Likwidacja środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych (wycofanie z użytkowania/zaprzestanie użytkowania/fizyczna likwidacja).

 

Część III

 1. Amortyzacja na gruncie prawa bilansowego – okres, stawki oraz metody amortyzacji.
 2. Amortyzacja na gruncie ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych (metoda i okres amortyzacji),

- amortyzacja liniowa,

- amortyzacja degresywna (degresywno-liniowa) jako jedna z metod amortyzacji podatkowej,

- amortyzacja przyśpieszona,

- amortyzacja a ulga na działalność badawczo rozwojową.

 1. Ustalanie stawki amortyzacyjnej – stawki podwyższone i obniżone.
 2. Indywidualne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych używanych i ulepszonych.
 3. Zbycie środka trwałego – konsekwencje podatkowe (ustalenie przychodu i kosztów uzyskania przychodu).

Część IV

 1. Samochód jako majątek firmowy (definicje, podstawowe pojęcia).
 2. Amortyzacja oraz zasady rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem samochodu.
 3. Samochód niebędący środkiem trwałym firmy (rozliczanie kosztów).
 4. Samochód firmowy – wybrane zagadnienia w podatku od towarów i usług.

 

Część V

 1. Zasady kontroli elektronicznej przy użyciu struktur księgi rachunkowe i środki trwałe.
 2. Terminy składania struktur
 3. Najczęstsze błędy w konfigurowaniu struktury

 

KIM JEST TRENER

Małgorzata Rzeszutek - właściciel kancelarii podatkowej, doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 6-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie audytów podatkowych w jednostkach sektora publicznego i prywatnego. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w: podatkach dochodowych i obrotowych, dokumentacji cen transakcyjnych, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i przekształceniach form organizacyjno-prawnych).

 

GWARANTUJEMY:

 • Przeprowadzenie analizy potrzeb przed realizacją szkolenia
 • Zbudowanie docelowych programów i wsadów merytorycznych po analizie
 • Przeprowadzenie warsztatu z maksymalnym naciskiem na formę ćwiczeniową
 • Pełen zestaw materiałów
 • Certyfikaty

ORGANIZACJA WARSZTATÓW

Miejsce szkolenia: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38, Opole

Termin:  19 września 2018 w godzinach 9:00 – 16:00, II termin: 18 października 2018 w godzinach 9:00 – 16:00

Cena: 300 brutto/osobę

Współorganizatorem szkolenia jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

Izba Gospodarcza „Śląsk”
ul. Ozimska 184, lokal 11
45-310 Opole
pomieszczenia biurowca LUX OFFICE

Dział Szkoleń
Tel. / Fax : (+48) 77 453 84 84
e-mail: k.sochal@igsilesia.pl

Wszystkie aktualności

Partnerzy