Warsztat: "Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników" 26-27 września

Warsztat dofinansowany. ,,Umiejętność komunikowania się, stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny”

John D. Rockefeller

 


 

„Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników –

2 część kompetencji Managera - 2dni

Warsztat z kamerą”

Dla kogo?

 

 √ Nowo mianowani Managerowie,

 √ Kadra Managerska z krótkim i średnim stażem,

 √ Liderzy zespołów

 

Rezultaty szkolenia:

 

 √ Dowiesz się jak powinien wyglądać proces motywowania pozytywnego i  

    krytycznego

 √ Będziesz wiedział jak działać z systemem motywacyjnym

 √ Dowiesz się jak kontrolować skuteczność swoich działań i swojego zespołu

 √ Zdobędziesz umiejętności posługiwania się narzędziami managerskimi takimi   

    jak: motywowanie, feedback, konstruktywna krytyka, dyscyplinowanie, ocena

    okresowa oraz plan aktywizujący i naprawczy, a także jak zwolnić pracownika.

 √ Będziesz potrafił wykorzystać otrzymane narzędzia managerskie w praktyce

 √ Dowiesz się o zaawansowanych sposobach motywowania i udzielania

    informacji zwrotnej

 

Metody realizacji:

 

 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia zespołowe
 • Symulacje
 • Case study
 • Interaktywny wykład
 • Testy
 • Sesje z kamerą
 • Komentarze trenerskie do nagranych scenek

 

Program szkolenia:

Moduł 1. Motywowanie i dyscyplinowanie za pomocą oceny okresowej

 

 √ Przygotowanie do oceny

 √ Planowanie celów rozmowy oceniającej

 √ Elementy składowe rozmowy oceniającej

 √ Zasady przekazywania dobrych i złych informacji

 √ Komunikacja i asertywność w prowadzeniu rozmowy oceniającej

 √ Kontraktowanie zmian – budowanie motywacji pracownika

 

Sposoby prowadzenia modułu:

 

 • Zastosowanie ćwiczeń praktycznych uczących stosowania technik efektywnej komunikacji, przeprowadzania rozmów oceniających
 • Ćwiczenia praktyczne dotyczące przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Zastosowanie technik metodycznych dotyczących zasad przekazywania konstruktywnej informacji pracownikowi
 • Zastosowanie ćwiczeń na sytuacjach symulowanych uczących radzenia sobie z emocjami podczas przekazywania złych informacji
 • Zastosowanie scenek rodzajowych rozwijających umiejętność budowania poczucia odpowiedzialności u pracowników za własne działania
 • Wykorzystanie analiz przypadków, case studies, wykorzystujących doświadczenia uczestników

 

 

Moduł 2: Techniki strategiczne w motywowaniu indywidualnym i zespołowym

         

√ Stymulacja pracowników metodą Herzberga

√ Jak będzie działał pracownik pod wpływem bodźców metody ERG, C.Alderfera?

√ Psychologiczne motywowanie potrzebami wg McClellanda.

√ Test rozpoznawania czynników motywujących

 

Sposoby prowadzenia modułu:

 

 • Zwiększenie umiejętności uczestników z wykorzystaniem metodycznych technik podnoszenia kompetencji zarządczych
 • Ćwiczenia z analizą ludzkich potrzeb na podstawie praktyk znanych i powszechnie stosowanych metod stymulacyjnych
 • Przedstawienie i przećwiczenie na sytuacjach symulowanych technik motywacyjnych McClellanda, Herzberga i Alderfera
 • Przeprowadzenie z uczestnikami testu z rozpoznawania własnych motywatorów

 

 

Moduł 3: Feedback, jako konstruktywna komunikacja zwrotna

 

 √ Pochwała - wzmocnieniem dobrych działań i zachowań.

 √ Nagana, jako przemyślana korekta.

 √ Ćwiczenia z techniką „Feedbacku kanapkowego”.

 √ Konstruktywny feedback, a destruktywna krytyka i oraz inne zagrożenia.

 √ Pułapki braku standardów w prowadzeniu rozmów i komunikacji z pracownikami

 

Sposoby prowadzenia modułów:

 

 • Przedstawienie konkretnych, metodycznych elementów składowych feedback’u oraz przećwiczenie rozwiązań indywidualnie i w grupach
 • Interaktywnie poprowadzony wykład z obszaru metodyki feedback,’u, czyli właściwe używanie pochwał i nagan
 • Wskazanie zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego podejścia do tego obszaru
 • Case study w oparciu o przykłady z życia uczestników – stworzenie banku dobrych rozwiązań

 

 

Moduł 4: Warsztatowe ABC… - sesje z kamerą video z obszaru 1,2 i 3 modułu

 

 √ Ćwiczenia z kamerą przy aranżacji scenek ze scenariuszem

 √ Omówienie i feedback trenerski nagranych scenek

 √ Wskazówki praktyczne z życia wzięte

 

Sposoby prowadzenia modułu:

 

 • Praktyczne wskazówki i ćwiczenia dotyczące konkretnych sytuacji z życia firmy z użyciem kamery

 

 

Moduł 5: Zarządzanie informacją zwrotną

         

√ Korzyści vs funkcje feedbacku

√ Trudne sytuacje i konflikty przełożony – podwładny. Standardy zachowań

√ Dekalog feedbacku

√ Asertywne algorytmy zachowań managerskich. Ćwiczenia

√ Werbalne i niewerbalne środki motywacyjno – dyscyplinujące

 

 

Sposoby prowadzenia modułu:

 • Określenie wzorcowego modelu postępowania lidera w zespole – ćwiczenia grupowe
 • Wypracowanie metod i przećwiczenia technik udzielania efektywnej informacji zwrotnej w mikro - scenkach warsztatowych

 

 

Moduł 6: Trudne i niepopularne sytuacje przełożony – podwładny

         

√ Typy zachowań pracowniczych vs metody reagowania

√ Symbioza analizy transakcyjnej i łagodzenia emocji

√ Uległość, asertywność a agresywność – stany emocjonalne – algorytmy zachowań Szefa

√ Impas, konflikt i kryzys – sposoby reagowania.

√ Zastraszanie, napaść i agresja słowna oraz fizyczna, – co zrobić w takiej sytuacji?

√ Łagodzenie przekazu niepopularnych decyzji. Technika „Jaśniejszej Strony”

 

Sposoby prowadzenia modułu:

 

 • Przekazanie skutecznych narzędzi socjotechnicznych do łagodzenia emocji i wywierania wpływu, w postaci gier i sytuacji symulowanych
 • Usystematyzowanie wiedzy z obszaru zachowań pracowników i możliwości ich przewidywania
 • Studium przypadku w oparciu o doświadczenia z życia firmy i funkcjonowania poza strukturą

 

 

Moduł 7: Warsztatowe ABC… sesje z kamerą video z obszaru 5 i 6 modułu

 

 √ Ćwiczenia z kamerą przy aranżacji scenek ze scenariuszem

 √ Omówienie i feedback trenerski nagranych scenek

 √ Wskazówki praktyczne z życia wzięte

 

Sposoby prowadzenia modułu:

 

 • Praktyczne wskazówki i ćwiczenia dotyczące konkretnych sytuacji z życia firmy z użyciem kamery

 

Moduł 8: Pomost w przyszłość – ok. 0,5 h

 

 √ Co wykorzystam w przyszłości?

 √ Podsumowanie szkolenia. Sesja pytań i odpowiedzi.

 √ Rekomendacje do następnych działań rozwojowych

 

KIM JEST TRENER

 

Praktyk zarządzania i sprzedaży. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie analizy, planowania, organizowania, kontrolowania procesów i motywowania zespołów sprzedażowych. Doradca, Przedstawiciel Handlowy, Dyrektor Regionów i Makroregionów, Trener wewnętrzny i zewnętrzny.

Praktyka w handlu, sprzedaży i w zarządzaniu - 15 lat. Rekrutował, szkolił i zarządzał zespołami doradców klienta, a także menedżerami różnych szczebli. Prowadził zespoły konsultantów i sprzedawców w różnych branżach.

Z racji doświadczenia oraz wykonywanych funkcji managerskich i konsultanckich w największych instytucjach bankowych na świecie, zajmuje się przebudową i optymalizacją procesów wewnątrzfirmowych oraz prowadzi szkolenia zarówno dla doradców, konsultantów jak i dla menedżerów.

Ostatnie 3 lata to blisko 400 dni szkoleniowych i konsultacji oraz blisko 1500 uczestników szkoleń i  warsztatów, dziesiątki ułożonych procesów w firmach. Doświadczenie zarówno na rynku komercyjnym jak i EFS.

Pracuje w obszarze zarządzania i sprzedaży:

 • Specjalizuje się w treningach z zakresu zarządzania sieciami sprzedażowymi oraz technik komunikacji w sieciach sprzedaży.
 • Prowadzi projekty, konsultacje i audyty w obszarze szeroko pojętej sprzedaży i procesów około sprzedażowych.
 • Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 • Kontynuował edukację na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu – kierunek Zarządzanie Kadrami.
 • W życiu kieruje się zasadą „Robienie wciąż tego samego i oczekiwanie odmiennych rezultatów to forma szaleństwa”.

W ostatnim czasie realizował szkolenia m.in. dla:

BANK PEKAO S.A., CBB Sp. z o.o., DEUTSCHE BANK PBC S.A., dbkredyt DB PBC S.A., RADIO BRW 101,1 FM Sp. z o.o. (obecnie RMF Maxxx), DEUTSCHE BANK PBC S.A., CITIBANK HANDLOWY S.A., EFL S.A., CHEMIA WROCŁAW S.A., OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI, WSiP Sp. z o.o., ALFA ELECTRO Sp. z o.o., PEC S.A., REKORD®, RWE S.A., SAS Institute SP. z o.o., SCHNEIDER Electric Sp. z o.o., URZĄD MARSZAŁKOWSKI Kielce, FM LOGISTIC Sp. z o.o., ZETO S.A., PZU S.A, BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o., SELVITA Sp. z o.o., i wiele innych

 

 

GWARANTUJEMY:

 

 • Przeprowadzenie analizy potrzeb przed realizacją szkolenia
 • Zbudowanie docelowych programów i wsadów merytorycznych po analizie
 • Przeprowadzenie warsztatu z maksymalnym naciskiem na formę ćwiczeniową
 • Pełen zestaw materiałów
 • Certyfikaty
 • Raport podsumowujący

 

ORGANIZACJA WARSZTATÓW

Miejsce szkolenia: Centrum Rozwoju Biznesu,
ul. Wrocławska 133, Opole

Termin:  26-27 września 2018 w godzinach 9:00 – 16:00

Cena: 500 brutto/osobę

 

 

Izba Gospodarcza „Śląsk”
ul. Ozimska 184, lokal 11
45-310 Opole
pomieszczenia biurowca LUX OFFICE

Dział Szkoleń
Tel. / Fax : (+48) 77 453 84 84
e-mail: k.sochal@igsilesia.pl

Wszystkie aktualności

Partnerzy