"Bliżej Funduszy Europejskich" spotkanie organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W imieniu organizatora zapraszamy do udziału w spotkaniu "Bliżej Funduszy Europejskich" organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się 17 maja 2018 r. w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Spotkanie będzie poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nadzorowanym przez MRPiPS na terenie woj. opolskiego.

 

AGENDA SPOTKANIA
10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 12.30 Sesja powitalna / projekty realizowane przez OHP oraz CZSW
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój
12.30 – 13.30 Sesja poświęcona projektom konkursowym
w ramach „Gwarancji dla Młodzieży” i włączenia społecznego
13.30 – 13.50 Przerwa kawowa
13.50 – 14.50 Sesja poświęcona ekonomii społecznej
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój
14.50 – 15.20 Sesja poświęcona wsparciu osób niepełnosprawnych
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój
15.20 – 16.00 Obiad

DODATKOWE INFORMACJE

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
e-mail: promocja@efs.mrpips.gov.pl

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 15.05.2018 r. poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie: https://efs.mrpips.gov.pl/opole

Załączniki

Wszystkie aktualności

Partnerzy