Aktualizacja przepisów Kodeksu Pracy

Aktualizacja przepisów kodeksu pracy od umowy do świadectwa pracy jak prawidłowo zatrudnić i zwolnić pracownika z uwzględnieniem zmian Kodeksu pracy w oraz proponowanych zmian w 2018 r.

Program szkolenia:

1. Zatrudnienie pracownika
- umowy o pracę: rodzaje i treść
- treść umowy o prace pracownika młodocianego
- dodatkowa informacja o zatrudnieniu.
- jakie rodzaje oświadczeń.
2. Prawidłowa dokumentacja pracownicza w trakcie zatrudnienia:
- dotycząca uprawnień rodzicielskich w tym urlopy macierzyńskie, i wychowawcze.
- dotycząca czasu pracy
- czas pracy młodocianego i inne uprawnienia
3. Zmiana warunków zatrudnienia:
- Porozumienia w zakresie zmiany warunków zatrudnienia.
- Wypowiedzenie warunków pracy i płacy.
4. Zakończenie zatrudnienia:
- porozumienia w zakresie rozwiązania umowy o pracę.
- wypowiedzenie umów o pracę.
- kiedy i nijakich warunkach można wypowiedzieć prace pracownikowi młodocianemu
- rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
- porozumienie w zakresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.
- Świadectwo pracy, świadectwo pracy młodocianego
6. Dokumentacja pracownicza i związana z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Proponowane zmiany w zasadach przechowywania akt osobowych
7. Aktualne wzory dokumentów

Szkolenie przeprowadzone jest w oparciu o prezentację multimedialną połączony z praktycznymi ćwiczeniami w tworzenia dokumentacji pracowniczej.

Szkolenie poprowadzi Trener-praktyk z wieloletnim doświadczeniem, ekspert w zakresie prawa pracy, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.

Termin i miejsce szkolenia:

29.06.2018 r. Godzina 9.00-16.00 - Izba Gospodarcza "Śląsk"
ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

Koszt udziału jednego uczestnika to:

- dla członków Izby - 290 zł netto
- dla pozostałych uczestników 350 zł nettoIzba Gospodarcza „Śląsk”
ul. Ozimska 184, lokal 11
45-310 Opole
pomieszczenia biurowca LUX OFFICE

Dział Szkoleń
Tel. / Fax : (+48) 77 453 84 84
e-mail:

 szkolenia@igsilesia.pl
j.glowacka@igsilesia.pl

 k.sochal@igsilesia.pl

 

Wszystkie aktualności

Partnerzy