SZKOLENIE OKRESOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI. Data szkolenia 28-29.03.2018 r. 28 lutego 2018

REALIZACJA MATERIAŁU NAUCZANIA

 

 

TEMAT SZKOLENIA

 

 

 

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

-    praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP,

-    odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,

-    wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),

-    wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,

-    systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,

-    nadzoru i kontroli warunków pracy;

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

   

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

 

 

Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)

   
   

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)

 

 

Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu

 

 

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

 

 

 

   

 

 

Termin i miejsce szkolenia:

28-29.03.2018 r. Godzina 9.00-16.00 - Izba Gospodarcza "Śląsk" ul. Ozimska 184, 45-310 Opole 

Koszt udziału jednego uczestnika to:

- dla członków Izby - 149 zł netto
- dla pozostałych uczestników 179 zł netto

 

Izba Gospodarcza „Śląsk”
ul. Ozimska 184, lokal 11
45-310 Opole
pomieszczenia biurowca LUX OFFICE

Dział Szkoleń
Tel. / Fax : (+48) 77 453 84 84
e-mail: szkolenia@igsilesia.pl
edu@igsilesia.pl

Wszystkie aktualności

Partnerzy